KANCELARIA

działamy z sukcesem od 18 lat

Kancelaria Radców Prawnych Beata Sobczak, Alicja Połczyńska-Łagoda S.c. w Toruniu powstała w roku 1998.

Swoją renomę i pozycję na rynku na skuteczności, profesjonalizmie i zaangażowaniu, a także zaufaniu klientów, którzy powierzyli jej prowadzenie swoich spraw.

Dzięki doświadczeniu naszych prawników w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, wiemy jakie są najczęstsze zagrożenia dla przedsiębiorców i jak im skutecznie zapobiegać.

Znając oczekiwania naszych klientów dostosowujemy obsługę prawną do indywidualnych potrzeb, w szczególności co do zakresu merytorycznego, jaki i sposobu jej prowadzenia.

Pomoc prawną świadczymy w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta, za pośrednictwem Internetu.

Nasze doradztwo prawne nie ogranicza się wyłącznie do województwa kujawsko-pomorskiego, ale świadczymy usługi prawne klientom z całego kraju.

Klientami Kancelarii Radców Prawnych Sobczak - Połczyńska-Łagoda S.c. są podmioty gospodarcze, zarówno polskie, jak i zagraniczne, podmioty komunalne oraz osoby fizyczne.

Naszym stałym klientom oferujemy szkolenia z wybranych dziedzin prawa, a także informujemy kompleksowo o aktualnych zmianach w obowiązującym stanie prawnym.

Swoim klientom Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo i wysoki poziom merytoryczny usług, a także dbałość o to, aby szybko i skutecznie rozwiązywać ich problemy.

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

Umorzenie opłaty rocznej z tytułu wyłaczenia gruntów rolnych z produkcji po ostatnich zmianach ustawowych jest możliwe

Zmiana ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 121 poz.1266 z póżn. zm.) poprzez dodanie w art. 22b ustępu trzeciego ma nie tylko charakter porządkujący i uzupełniający dotychczasową lukę prawną w przedmiocie doprecyzowania charakteru opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, ale jej konsekwencje są istotniejsze dla przedsiębiorców zobowiązanych do jej zapłaty. Mogą oni ubiegać się o umorzenie opłaty w całości lub w części.

Nasze stanowisko w tej kwestii potwierdziło w praktyce pozytywne - dla naszego klienta - orzeczenie SKO.

  • §  Umorzenie opłaty rocznej z tytułu wyłaczenia gruntów rolnych z produkcji po ostatnich zmianach ustawowych jest możliwe
  • §  Podwyższenie podatku od nieruchomości wyliczone na podstawie nierzetelnej wyceny wartości nieruchomości możemy zakwestionować
  • §  Kontrowersyjny patent jednolity
  • §  Interesujący projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych - jeśli wykonawca nie zapłaci podwykonawcy - zapłaci zamawiający
  • §  Nowe obowiązki dla przedsiebiorców zamierzających zatrudnić cudzoziemca
  • §  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości ma prawo domagać się zwolnienia od ponoszenia opłaty sadowej - orzekł Trybunał Konstytucyjny (P 11/2010)

ZESPÓŁ

foto A.Połczyńskiej-ŁagodaAlicja Połczyńska-Łagoda - wspólnik, radca prawny (wpis na listę OIRP w Toruniu w 1998 r.), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, doktorantka UMK w Toruniu Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Wiceprezes i ekspert Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, członek Podkomitetu Monitorującego POKL przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

W swojej długoletniej pracy zawodowej zdobyła bogate prawnicze doświadczenie prowadząc kompleksową obługę prawną przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego, podmiotów komunalnych, a także jednostek organizacyjnych samorządowych. Stosując od lat ustawę prawo zamówień publicznych pomaga zamawiającym i wykonawcom, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem i praktyką. Ponadto specjalizuje się w prawie pracy oraz w prawie związkowym. Doradzała wielokrotnie w przeprowadzaniu tzw. zwolnień grupowych. Uczestniczyła w procesach zmian kapitałowych przedsiębiorców, odpowiadając za sferę praw pracowniczych i stosunki pracy. Liczne procesy sądowe, które prowadziła pozwalają jej podejmować rozwiązania prewencyjne, traktując spór sądowy jako ostateczność. Posiada także doświadczenie zawodowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Po akcesji do Unii Europejskiej doradzała w wielu projektach realizowanych w programach współfinansowanych ze środków unijnych, odpowiadając za ich prawidłową realizację pod względem formalno-prawnym.

foto B.SobczakBeata Sobczak - wspólnik, radca prawny (wpis na listę OIRP w Toruniu w 1998 r.), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, odbyła staż w Departamencie Spółek w Hammond Suddards w Bradford oraz Lincol’s Inn w Londynie, ukończyła kurs „Spółki i kontrakty w prawie angielskim”- University of London, Queen Mary College – Londyn, ukończyła kurs Prawa europejskiego w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence - UMK Toruń, ekspert Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan.

Jako radca prawny posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, także z kapitałem zagranicznym. Doradzała w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji przedsiębiorcom oraz autorom i twórcom. Prowadziła liczne procesy tworzenia i przekształceń spółek handlowych. Świadczyła pomoc prawną obejmującą m.in. wybór i opracowanie strategii, przeprowadzenie audytów prawnych projektów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Ma duże doświadczenie w prawie umów, co pozwala jej optymalnie zabezpieczać interes klienta. Występuje jako skuteczny pełnomocnik procesowy w sprawach gospodarczych.

KONTAKT

   Kancelaria Radców Prawnych

   Jagiellońska 25 A/6

   87–100 Toruń

   56 661 16 16

   56 663 50 60

   kancelaria@ic.torun.pl

   www.kancelaria-radcy.eu

Niniejsza strona www ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie jest reklamą prowadzonej przez Kancelarię działalności. Informacje na niniejszej stronie są prawidłowe, jednkaże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy. Przed zastosowaniem jakichkolwiek informacji z niniejszej strony winna mieć miejsce konsultacja z radcą prawnym. Niniejsza strona stanowi wyłączną własność intelektualną Kancelarii i podlega ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Wszelkie użyte w niej nazwy handlowe, loga (znaki słowne, graficzne i słowno-graficzne) są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami handlowymi ich właścicieli. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszej strony www ( w szczególności tekstów, grafiki) w jakikolwiek sposób jest zabronione, chyba że za pisemną zgodą Kancelarii.